این کارگزاری در سال 1380 بعنوان کارگزار حقیقی فعالیت خود را در بازار بیمه شروع و بعد از توسعه فعالیت و گسترش بازار خود در سال 1389 با ثبت شرکت اریکه تجارت آتی نگر بعنوان  کارگزار حقوقی تاکنون به تعداد زیادی از سازمانهای بزرگ دولتی و خصوصی خدمات خود را عرضه نموده است .- مشتریان :فعالیت این شرکت در بازار به دو قسمت تقسیم می شود  :الف) بازار بیمه گذاران بزرگ : در این بازار به دلیل فعالیت تخصصی و تجربه   این کارگزاری خصوصا در زمینه بیمه درمان تکمیلی تاکنون با شرکتهای بزرگی مانند: شرکت خدمات خط و ابنیه تراورس و راه آهن ، شرکت خدمات ساختمان و تاسیسات راه آهن بالاست ، شرکت سیمان فیروز کوه ، شرکت مهندسین مشاور صنعتی ایران ،  شرکت نوسازی صنابع ایران ، شرکت مهندس و مشاور ریلی مترا ، هلدینگ دارویی طلایه داران ، شرکت مهندسی و ساختمانی هامون  و بسیاری از شرکتهای دیگر همکاری نموده است .ب) بازارهای خرد: در این بازار که  فعالیت در آن برای این کارگزاری بسیار مهم و پر اهمیت بوده است و با برنامه ریزی و سازماندهی مناسب توانسته است با تشکیلات مرکزی خانه کارگر ، جامعه دانش آموختگان دانشگاه آزاد ، راه اندازی  فروش بیمه در دفاتر پیشخوان روستایی طی قرارداد  با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران   به  آدرس  ictbimeh.com، باشگاه مشتریان پتاف ،  باشگاه مشتریان رهپویان  و ...به تعداد زیادی از این اعضا ء این صنوف خدمات  گوناگون بیمه ای ارائه گردیده است.